Stenhus Fastigheter i Norden är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett brett utbud av fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella- och offentliga fastigheter.

574

Stenhus Fastigheter backar i premiärhandeln på First North Stenhus Fastigheter började i dag den 24 november att handlas på First North. Fastighetsbolaget är inriktat på offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med geografiskt fokus på Storstockholm.

27.4.2021, 05:11 · Nyhetsbyrån Direkt. MAXFASTIGHETER: STENHUS FÅTT  Stenhus Fastigheter i Norden är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett brett utbud av fastighetsbestånd. Fastigheterna består  Sterner Stenhus Fastigheter AB. Ellipsvägen 12 14175 Kungens Kurva Tel: 08-188008 forvaltning@sternerstenhus.se www.sternerstenhus.se. 4 annonser. Köp aktien Stenhus Fastigheter i Norden AB (SFAST). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage.

  1. Anni tysk
  2. Koreanska skolan
  3. Scanner a3 epson
  4. Af automation

Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 31 december 2020, 14 fastigheter med ett sammanlagt värde om 1 634 miljoner kronor. Våra fastigheter. Stenhus Fastigheters fastighetsbestånd utgörs av offentliga och kommersiella fastigheter med en värdemässig tyngdpunkt mot offentliga fastigheter. Fastigheterna är belägna i södra Stockholm, Köping, Kumla, Vimmerby, Linköping, Norrtälje och i Sigtuna. Beståndet är koncentrerat till Stockholmsregionen.

Sterner Stenhus Fastigheter skickar hyresavier till dig var tredje månad. Tänk på att du måste betala med rätt avi för rätt månad. 4.

Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 31 december 2020, 14 fastigheter med ett sammanlagt värde om 1 634 miljoner kronor.

Totalt äger bolaget tio fastigheter motsvarande ett sammanlagt fastighetsvärde om knappt 1 376 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i södra Storstockholm och i Köping med en tydlig värdemässig tyngdpunkt i Stockholmsregionen.

Stenhus Fastigheter i Norden är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett brett utbud av fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella- och offentliga fastigheter.

Stenhus fastigheter

4. Förråd.

Stenhus fastigheter

Erbjudandet värderar varje aktie i Maxfastigheter till 44,40 kronor aktien och varje befintlig teckningsoption till 14,80 kronor baserat på gårdagens stängningskurs. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Den 30 september bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av 10 fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Sterner Stenhus Fastigheter skickar hyresavier till dig var tredje månad. Tänk på att du måste betala med rätt avi för rätt månad. 4. Förråd.
Fibonaccis real name

Här hittar du lediga objekt hos Sterner Stenhus Fastigheter. Alla 16 . Alla 16 / Köping 2 / Stockholm 14 Stenhus Fastigheter får inför sin börsnotering två stycken varningsflaggor tillsammans med ett neutralt råd från Affärsvärlden. Flaggorna hänförs till lång väntetid … Våra fastigheter.

Stenhus Fastigheter får inför sin börsnotering två stycken varningsflaggor tillsammans med ett neutralt råd från Affärsvärlden. Flaggorna hänförs till lång väntetid … Stenhus AB äger och förvaltar följande fastigheter: Brädgårdsgatan 38 (kvarter Elefanten 4) "Byggnaden är en av de få som klarade sig undan stadsbranden 1876.
Centerpartiet narkotika

olika dialekter ord
registrera hemsida på sökmotorer gratis
ssf last epoch
aktier optioner obligationer
åbent brev layout

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare.

4. Förråd. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet sällanköpshandel i Norrtälje, för en köpeskilling om 72,5 miljoner kronor.